preskoči na sadržaj

Hotelijersko-turistička škola

Login

Ksenija Beljan

     RIJEČ RAVNATELJICE                               

       Godina 1844. smatra se godinom početka opatijskog turizma, jer su Villu Angiolinu
       već od prvog dana posjećivali mnogobrojni poslovni partneri i prijatelji bračnog para
       Scarpa, doslovce iz cijelog svijeta. U narednih 15-tak god. Opatiju posjećuje
       nadvojvoda Ferdinand, carica Marija Ana, ugledni znanstvenici. Jedino što je Opatiji
       nedostajalo bio je hotel koji bi mogao primiti veći broj posjetitelja i pružiti europsku
       uslugu.

       Kada je 1884. svečano otvoren hotel Kvarner, Opatija je već bila uređeno turističko
       naselje – godine 1889. proglašena je lječilištem.

       Ratni vihor Prvog svjetskog rata prošao je, pa se počelo razmišljati o stručnoj školi
       koja bi školovala kadrove koji bi zadovoljili zahtjevne goste.

       Dana 17.listopada 1929.god. počela je s radom škola pod nazivom «R.Corso secondario
       di avviamento professionle alberghiero IVO OLIVETTI» di Abbazia. (strukovna
       hotelijerska škola). Škola je bila u sastavu «R.Provveditorato agli studi dalla Venezia
       Giulia e Zara» sa sjedištem u Rijeci, područni ured Volosko – Opatija. Nastavna je
       godina trajala do 30.lipnja 1930; upisano je 29 učenika u dva razredna odjela, od čega
       je bilo 13 učenica. Nastavni se program izvodio u dvije školske godine. Škola na ovaj
       način djeluje do 1939.god. kad se uvode tri godine školovanja, čime se promijenio
       nastavni plan i program.
       Opatija je uoči Drugog svjetskog rata imala razvijenu infrastrukturu, 81 smještajni
       objekt s 3.665 kreveta, te 8.600 stanovnika.

       Godine 1942. nastaje Tehnička škola,  obrazovanje je trajalo pet godina, a bilo je
       podijeljeno u dva dijela:

        1. profesionalni dio – stručni dio u trajanju od tri godine

        2. tehnički u trajanju od dvije godine.

       Učenici su se školovali za obavljanje raznovrsnih poslovnih funkcija u hotelijerstvu
       kao što su: činovnički poslovi (tehnički dio) i funkcije upravljanja na području
       hotelijerstva i turističkim poduzećima. Nakon završenog školovanja učenici su dobili
       naziv «HOTELSKI TEHNIČAR».

       Hrvatski se jezik javlja nakon rata pripajanjem ovih krajeva FNRJ.

       Školu  je šk.god.1945/46 pohađao 81 učenik, od čega 44 učenica raspoređenih u pet
       razrednih odjela.Za hotelskog se tehničara školovao 21 učenik. Ravnatelj škole bio je
       Filippo Sposito.

       Krajem 1946. godine donesena je uredba o osnivanju Niže i Više ugostiteljske škole,
       kao Savezne ugostiteljsko – turističke škole u Opatiji, koja je bila jedina u državi..

       U Nižu su se školu upisivali učenici koji su završili najmanje 4 razreda osnovne škole.
       U Višoj su se školi školovali učenici za samostalno vođenje administrativnih poslova
       u hotelima kao i za vođenje stručnih poslova u pojedinim odjelima hotela, turističkih
       ureda i sl. Školovanje je trajalo 3 godine, ravnatelj je bio Jakov Smokvina. U
       nastanku škole sudjelovao je renomirani hotelijer svjetskog glasa, Opatijac, 
       pok. Ivan Švarc. Viša je škola nakon dvije i pol godine prerasla u Ugostiteljsko 
       –turistički tehnikum, da bi od šk. 1955/56 god. djelovala kao Hotelijerska škola 
       Opatija (na mjestu današnje škole). Tadašnji je ravnatelj Ivan Dujmović,
       a Ivan Švarc postaje ravnateljem Ugostiteljske škole. Od tada  školovanje
       traje 4 god., a na kraju su učenici polagali završni ispit.

        Zbog potreba građana šk.1957/58 god. otvara se prvi i drugi razred Srednje
        ekonomske škole Opatija, kao područno odjeljenje u Rijeci, a u zgradi Hotelijerske
        škole. Ista se zbog nedostatka prostora škol.1958/59god. preselila u zgradu
        Osnovne škole.  Za potrebe Ekonomske škole 1959.god. nadograđen je kat
        u vili iz 1905 god., zgradi današnje škole u Ul.D.Gervaisa 2 čime škola dobiva
        pet moderno opremljenih učionica, jedan mali kabinet, zornicu i upravne
        prostorije. To je kat gdje se i danas izvodi nastava (uč.12 – 16),
        tajništvo, računovodstvo, ured ravnateljice. Škola je imala 170 učenika, a
        kabinet za daktilografiju koristile su obje škole (današnja knjižnica).
        Ravnateljica je bila Mira Pošćić – Mirošević.

         U šk.1960/61.god. škola je imala 135 učenika i 7 stalnih profesora – razmišljalo
         se o gašenju Hotelijerske škole. Nastavničko vijeće i Školski odbor držali su
         škola mora postojati jer priprema učenike za nastavak školovanja na
         Višoj ekonomskoj školi – ugostiteljskog smjera, a u pripremi je bilo Više
         turističke škole u Dubrovniku.
         Razmišljalo se o otvaranju turističkog smjera što je trebalo doći do izražaja u
         samom nazivu škole (Hotelijersko – turistička škola).

          Školske 1961/62.god. pod upravom Ugostiteljske škole nalazile su se dvije škole:
          Hotelijersko – turistička i Ugostiteljska škola s redovnim i periodičnim
          odjeljenjima, brodskim odjelom u Rijeci, odjeljenjem na Rabu i školama za odrasle.
          Osnovana je i školska radionica kao samostalna ustanova u hotelu Kontinental
          (danas 4 opatiijska cvijeta ). Ravnateljem postaje Teodor Lončarić, Ivan Dujmović
          prelazi u Višu ekonomsku školu. U školu su uvedeni nastavni predmeti kao: turizam,
          organizacija ugostiteljskih poduzeća, organizacija turističkih poduzeća, mjenjački
          poslovi, pasoški, devizni, carinski poslovi, poslovanje turističkih društava,
          ugostiteljsko knjigovodstvo, te obavezna ferijalna praksa. 1964. god. Ekonomska
          škola postaje samostalna, a 1965. osnivaju se Hotelijerska škola (ugostiteljski
          tehničar) u trajanju od 4 god. i Ugostiteljska škola u trajanju od 3 god. Škola je
          imala područno odjeljenje u Crikvenici. O odijevanju se vodila posebna pozornost –
          učenice su u školi nosile crne kute i crne cipele, učenici košulju, kravatu i crne
          cipele.. Hotelskoj privredi nedostajali su kadrovi.

            Hotelijerska škola bila je specijalizirana škola koja je školovala hotelijerske   
            tehničare za rad u hotelu na poslovima recepcije, portirnice, kuhinjske
            administracije, nabave, skladišta, službe na katovima, ali i u upravi ugostiteljskih
            poduzeća. Uvjet za upis bila su završena dva razreda Ekonomske škole. 

            Šk.1972/73 god. nastaje Školski centar za školovanje kadrova u turizmu
i ugostiteljstvu, voditelj je bio Božidar Benčić. Reorganizacijom Školski
centar djeluje od šk.1974/75 god.( a u njegovom su sastavu bile:
Gimnazija, Ekonomska i Hotelijerska škola, Ugostiteljsko – uslužna i
prehrambena škola.). Ravnatelj škole bio je Guido Uni. U šk.1976/76 god.u
Centru su 52 razredna odjela. Šk.1977/78 god. dolazi do nove reforme
školstva, nastanka Centra usmjerenog obrazovanja Drago Gervais (CUO).
Iz nekadašnje Ekonomske i Hotelijerske škole u centru su se školovali
učenici slijedećih zanimanja: turistički radnik, stručni radnik
osnovnih ekonomskih poslova, recepcionar i hotelska nadzornica (domaćica).
Centar je djelovao u dosta lošim uvjetima jer se nastava održavala u
3 dislocirane zgrade. CUO je imao 1.290 učenika, od čega je u
hotelijerskim i turističkim usmjerenjima bilo 167 učenika.

Samostalnošću Republike Hrvatske, god.1991. gasi se CUO i od njega se
osnivaju 4 škole:Gimnazija Eugena Kumičića;
                       Obrtnička škola;
                       Ugostiteljska škola i
               Hotelijersko – turistička škola
.
Tada je škola imala 13 razrednih odjela i 420 učenika.
Hotelijersko- turistička škola i gimnazija dijele zgradu. Ravnatelj je do 1996.
bio Josip Krajač. Od 1996.god.ravnateljica škole je Ksenija Beljan.
Šk.1998/99 god. škola je imala
453 učenika , dok danas škola ima
317 učenika raspoređenih u 12 razrednih odjela.Smanjenje broja
učenika u osnovnim
školama ostavilo je traga i na našoj školi. 
Većina
učenika dolazi iz Rijeke, njih 158, dok je Opatijaca svega 23.

           Danas je škola prisutna u svim porama života grada Opatija, Primorsko –goranske  
           županije. Dobitnici smo Županijske nagrade 2005. kao najuspješnija
srednjoškolska
           ustanova, te nagrade grada Opatija u 2007.god. za područje odgoja i obrazovanja.
           Škola je članica AEHT-e – Europske asocijacije hotelijersko- turističkih škola
           sa sjedištem u Luxemburgu. U Republici Irskoj naša je učenica Eda
           Sandalj osvojila zlatnu medalju kao najuspješnija predstavnica iz
           Republike Hrvatske u disciplini «Poslovanje recepcije hotela».
           Sudjelujemo na brojnim natjecanjima – školskim, gradskim, županijskim,
           državnim i međunarodnim i sa tih smo natjecanja donijeli brojne zlatne,
           srebrne i brončane medalje.

           Surađujemo sa brojnim školama u zemlji i inozemstvu- Republika Mađarska,
           Kraljevina Švedska, Kraljevina Nizozemska.

           Dobra  pozicioniranost Republike Hrvatske, razvoj turizma kao strateškog
           cilja otvara nadu i vjeru u dobru budućnost škole, njezinih djelatnika i učenika
           koji će taj cilj i ostvariti.

 
Dokumenti


preskoči na navigaciju