preskoči na sadržaj

Hotelijersko-turistička škola

Login

Postignuća i doprinosi

Hotelijersko - turistička škola prema postignutim rezultatima u svom dugogodišnjem pedagoškom radu ističe se i uživa ugled u Gradu Opatiji kao i Primorsko - goranskoj županiji koja joj je 4. listopada 2004. povodom Svjetskog dana učitelja dodijelila priznanje kao najuspješnijoj odgojno - obrazovnoj ustanovi.

Sve ove godine učenici su pokazali izniman interes za upis u školu zbog nastavnih programa u kojima su kvalitetno zastupljeni općeobrazovni predmeti, četiri strana jezika te hotelijersko - turistička struka. Osim toga, zanimanje hotelijersko - turistički tehničar ima perspektivu zapošljavanja u hotelijersko - turističkom gospodarstvu Opatije, Županije pa i šire.

Nastavni sadržaji predmeta prema nastavnom programu škole omogućuju učenicima vrlo lako i kvalitetno savladavanje studija na fakultetima i veleučilištima.

Učenici škole posebno su orijentirani na nastavak školovanja i stručnog usavršavanja na Fakultetu za hotelski i turistički menadžment u Iki, a velik je interes i za programe stranih jezika na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Škola je članica Europskog udruženja hotelijersko – turističkih škola AEHT-a sa sjedištem u Luxemburgu, a ravnateljica je članica CARD-s 2003 programa Europske unije vezanog za školstvo, kao i članica predsjedništva Zajednice ugostiteljsko - turističkih škola Republike Hrvatske.

Na kvalitetu neke odgojno - obrazovne ustanove, osim neposrednog rada u nastavi s učenicima, u velikoj mjeri ukazuju i rezultati učenika na natjecanjima. Tako je tijekom proteklih godina Hotelijersko – turistička škola postigla zapažene uspjehe na natjecanjima učenika na županijskoj, državnoj i međudržavnoj razini. Natjecanje GASTRO mnogo je puta bilo svojevrsno ogledalo koje je odražavalo rezultate dugotrajnog rada tako da su učenici u disciplini » Poslovanje putničkih agencija» šest puta osvajali prvo mjesto, pet puta drugo te šest puta treće mjesto. U disciplini «Poslovanje recepcije hotela» učenici su šest puta osvojili prvo, drugo i treće mjesto, a u disciplini «Predstavljanje turističke destinacije» prvo mjesto školi je pripalo pet puta, a drugo dva puta. Učenici su također tri puta osvojili prijelazni pehar Gastro, kao i u šk.god.2005/06. na natjecanju koje je održano u Zadru. Na županijskom natjecanju koje je održano u Opatiji učenici Hotelijersko – turističke škole su zauzeli prva mjesta u svim disciplinama.

Entuzijazam profesora i učenika doveo je i do sudjelovanja na 19. konferenciji i natjecanju učenika Europskog udruženja hotelijersko – turističkih škola (AEHT) održanoj u Killarneyu, u Republici Irskoj, ( 7. - 12. studenog 2006.) Učenica Eda Sandalj, osvojila je zlatnu medalju u području «Poslovanja recepcije hotela», kao najbolja predstavnica iz Republike Hrvatske. Sudjelovale su škole iz 33 zemlje Europe, te Meksika i Brazila, ukupno 270 učenika te 300 profesora i ravnatelja.

Natjecanja vezana uz jezično - literarno područje redovno bude interes učenika škole tako da je na natjecanju u poznavanju hrvatskog jezika na Županijskoj razini pet puta osvajano drugo mjesto, te četiri puta treće. Natjecanje Europa u školi, koje se provodi u zemljama Europske unije i pod pokroviteljstvom Vijeća Europe, također je za školu bilo vrlo uspješno; tri puta literarni radovi učenika na Državnoj razini osvojili su prvo mjesto, a jedanput treće. I natjecanje LIDRANO svake godine razveseli uspješnim plasmanom, pa su tako literarni radovi učenika četiri puta bili upućeni na Državno natjecanje, a na tu razinu natjecanja scenski nastupi dramske družine bili su upućeni dvaput.

Učenje i poznavanje stranih jezika zasigurno je nešto što čovjeka obogaćuje i otvara mnoga vrata na poslovnom planu, a izgleda da su učenici to uvidjeli - i to se vidi iz rezultata županijskih i državnih natjecanja. Iz talijanskog jezika na Županijskoj razini učenici su šest puta osvojili prvo mjesto, a na Državnoj razini prvo mjesto osvojeno je četiri puta, kao i u šk.god.2005/06 na natjecanju na otoku Visu, kada je Mia Perman ponijela titulu najbolje učenice u poznavanju talijanskog jezika. Iz njemačkog jezika na Županijskoj razini dva puta je osvojeno prvo mjesto dok je na Državnoj razini drugo mjesto osvojeno jedanput.

Iz engleskog jezika na Županijskoj razini tri puta je osvojeno prvo mjesto, a na Državnim natjecanjima jednom osvojeno treće mjesto.

Na natjecanjima iz povijesti na Županijskoj razini šest puta je osvojeno prvo mjesto, šest puta drugo mjesto te jedanput treće mjesto. Od uspjeha na Državnoj razini spomenut ćemo jedno osvojeno treće mjesto.

Našim učenicima ne manjka entuzijazma i na području sportskih aktivnosti. Tako su do sada ženske ekipeosvojiledrugo mjesto u Županiji u tenisu te drugo i treće mjesto u KROS-u. U atletici je osvojeno ekipno 3. mjesto, a na košarkaškom turniru u Mađarskoj drugo mjesto.

I na kraju valja spomenuti neke od brojnih projekata koje je škola provodila i u kojima je sudjelovala tijekom proteklih godina.

Spomenimo rad s potencijalno darovitim učenicima kroz koji je ostvaren niz lokalnih i međunarodnih projekata ( «Video cinema&school», «Opatija 2002», «Deutsche Schuller Academie», «Snaga jezika», «Austrijski tragovi u Rijeci, Opatiji i Istri»). Zatim projekt Memoaids i Prevencija ovisnosti u suradnji sa udrugom Terra iz Rijeke te suradnju sa školom THÜRY GYÖRGY iz Nagykanizse u Republici Mađarskoj, koja obrazuje kadrove za potrebe hotelijerstva i na čiji smo poziv u travnju 2005. godine vrlo uspješno predstavili Opatiju kao turističku destinaciju na hrvatskom, engleskom, talijanskom i francuskom jeziku. Sa istom školom surađuje se i na području razmjene stručne prakse učenika.

Učenici i profesori sudjelovali su i u projektu FUSNOTA u organizaciji Volonterskog centra u Zagrebu, a pod pokroviteljstvom Kraljevine Danske, zasnovanom na interkulturalnom učenju u cilju prevladavanja predrasuda među mladima, te razvoja dobrosusjedskih odnosa između Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Tijekom travnja 2005. god. školu su posjetili učenici i profesori iz grada Karlskoga, kraljevine Švedske u okviru projekta konferencije mladih.

I za kraj navest ćemo zanimljiv i edukativan projekt učenika i profesora «Očuvanje šumskog šetališta Carmen Sylve» koji je usko vezan uz Opatiju kao našu životnu i radnu sredinu.

preskoči na navigaciju