preskoči na sadržaj

Hotelijersko-turistička škola

Login

Djelatnici

Aktiv hrvatskog jezika
Jelena Crnković
jelena.crnkovic1@skole.hr
Tanja Marčan
tanja.marcan@skole.hr
Nataša Modrić Tićak
natasa.modric-ticak@skole.hr
Aktiv stranih jezika
Suzana Hranuelli Jezidžić
suzana.hranuelli-jezidzic@skole.hr
Marina Ivančić Komadina
marina.ivancic-komadina@skole.hr
Lili Marinčić
lili.marincic@skole.hr
Marijana Matejčić
marijana.matejcic@skole.hr
Nataša Matošević
natasa.matosevic@skole.hr
Tatjana Pocrnić
tatjana.pocrnic@skole.hr
Marija Spicijarić
marija.spicijaric@skole.hr
Marin Tomljanović
marin.tomljanovic@skole.hr
Karmen Ujčić
karmen.ujcic@skole.hr
Aktiv matematike i informatike
Adriana Bucich
adriana.bucich@skole.hr
Klaudija Crnčan
klaudija.crncan@skole.hr
Sandra Grgurić
sandra.grguric1@skole.hr
Danijela Mohorić
danijela.mohoric@skole.hr
Katja Morić Bezić
katja.moric-bezic@skole.hr
Đurđica Štanta
durdica.stanta@skole.hr
Aktiv društvene grupe predmeta
Ana Banda
ana.banda@skole.hr
Nenad Drobnjak
nenad.drobnjak@skole.hr
Darko Jakovčić
darko.jakovcic@skole.hr
Vitomir Lipovac
vitomir.lipovac@skole.hr
Sanja Marušić
sanja.marusic3@skole.hr
Nino Smolčić
nino.smolcic@skole.hr
Leon Stock
leon.stock@skole.hr
Ana Žilić
ana.zilic@skole.hr
Aktiv ekonomske grupe predmeta
Sandi Basić
sandi.basic@skole.hr
Sonja Doboviček
sonja.dobovicek@skole.hr
Zagorka Ivanković
zagorka.ivankovic@skole.hr
Mirjana Latas
mirjana.latas@skole.hr
Vera Lukin
vera.lukin@skole.hr
Duško Serdar
dusko.serdar@skole.hr
Ksandra Sinožić
ksandra.sinozic@skole.hr
Ena Stevovic
ena.stevovic@skole.hr
Ravnateljica i stručni suradnici
Ksenija Beljan
ksenija.beljan@skole.hr
Ivo Grgurić
ivo.grguric@skole.hr
Lorna Ivančić Vukelić
lorna.ivancic-vukelic@skole.hr
Administrativno-tehničko osoblje
Slavica Barak
slavica.barak@skole.hr
Zorica Kosjek
zorica.kosjek@skole.hr
Ivan Kranjčec
ivan.kranjcec1@skole.hr
Pomoćno osoblje
Mira Bakić
mira.bakic@skole.hr
Davorka Jagičić
davorka.jagicic@skole.hr
Renata Turković
renata.turkovic@skole.hr
preskoči na navigaciju