preskoči na sadržaj

Hotelijersko-turistička škola

Login

Članovi Školskog odbora
1.
Lorna Ivančić Vukelić
predstavnik Nastavničkog vijeća
predsjednik Školskog odbora
2.
Sandra Grgurić
predstavnik Nastavničkog vijeća
zamjenik predsjednika
3.
Slavica Barak
pradstavnik radnika
4.
Danijel Celcner
predstavnik Vijeća roditelja
5.
Eduard Grizilo
predstavnik osnivača
6.
Dušan Kotur
predstavnik osnivača
7.
Milovan Šepić
predstavnik osnivača
Članovi Vijeća roditelja
Članovi Vijeća učenika
preskoči na navigaciju