preskoči na sadržaj

Hotelijersko-turistička škola

Login

Povijest

Kraj Prvog Svjetskog rata označio je prekretnicu u državnom statusu našeg kraja. Promjene državne suverenosti utjecat će i na promjene školskih planova i programa, nastavnog jezika i školskog sustava.

Kako se Opatija razvijala kao turističko središte javljala se potreba za školovanim kadrovima te se počelo razmišljati o osnivanju stručne škole.

Dana 17. listopada 1929. počela je s radom škola pod nazivom «R. Corso secondario di avviamento professionale alberghiero Ivo Olivetti» di Abbazia (strukovna hotelijerska škola). Nastavni se program izvodio u 2 godine. Školske godine 1938./1939. uvode se tri godine, čime se i mijenja nastavni plan i program škole . Škola i poučavanje učenika, te osposobljavanje kadrova za rad u hotelijerstvu nastavili su se i za vrijeme Drugoga svjetskog rata.

Godine 1942. stručna Trgovačko – ugostiteljska škola u trajanju od tri godine i Tehnička škola u trajanju od dvije godine spajaju se u jedinstvenu Tehničku školu. Potrebno je istaknuti da se prvi put u školi kao predmet javlja hrvatski jezik tek nakon Drugoga svjetskog rata i pripajanjem ovih krajeva FNRJ.

Vodeći računa o stvarnim potrebama za rad u turizmu u Opatiji se krajem 1946. u organizaciji Uprave za turizam Ministarstva trgovine i opskrbe NRH pripremao tečaj za pomoćne kuhare i konobare za cijelu Republiku. Iste godine Vlada FNRJ donijela je Uredbu o osnivanju Savezne ugostiteljsko – turističke škole u Opatiji, koja je tada bila jedina škola toga tipa u Hrvatskoj i cijeloj tadašnjoj državi. Škola je bila organizirana u dva odsjeka, Nižu i Višu ugostiteljsko – turističku školu. Viša škola je nakon dvije i pol godine prerasla u Ugostiteljsko – turistički tehnikum, da bi od školske godine 1955./1956. djelovala kao Hotelijerska škola Opatija. Od tada Hotelijerska škola Opatija traje četiri godine, a na kraju su učenici polagali završni ispit.

U školskoj godini 1960./1961. razmišljalo se o gašenju Hotelijerske škole. Nastavničko vijeće i školski odbor držali su da škola mora i dalje postojati jer je ona i priprema za nastavak školovanja u netom otvorenoj Višoj ekonomskoj školi – ugostiteljskog smjera, a u pripremi je bilo otvorenje Više turističke škole u Dubrovniku. Razmišljalo se o otvaranju turističkog smjera, što bi trebalo doći do izražaja u samom nazivu škole – Hotelijersko – turistička škola.

Školske godine 1961./1962. pod upravom ugostiteljske škole nalazile su se dvije škole: Hotelijerska škola i ugostiteljska škola s redovitim i periodičnim odjeljenjima, brodskim odjelom u Rijeci, odjeljenjem na Rabu i školama za odrasle.

Skupština općine Opatija donosi 2. studenoga 1965. rješenje o osnivanju Ugostiteljske i Hotelijerske škole sa sjedištem u Dobrilinoj 2. Ugostiteljska škola bila je škola  II. stupnja i trajala je tri godine , dok je Hotelijerska škola bila II. stupnja u trajanju od četiri godine.

Godine 1967. Savjet za prosvjetu i kulturu Skupštine općine Opatija daju prijedlog za ukidanje Ekonomske škole Opatija i istovremeno osnivanje Ugostiteljskog centra u koji bi ušle sljedeće škole: Ugostiteljska škola Opatija i Hotelijerska škola Opatija (koja treba započeti s radom 1. rujna 1968. umjesto dosadašnje Ekonomske škole u Opatiji), Škola učenika u privredi Opatija, Viša ekonomska škola Opatija i Savezni centar za obrazovanje kadrova u ugostiteljstvu – hotel Adriatic Opatija. Ekonomska škola saziva sastanak proširenog savjeta 1968. na kome je istaknuto da je namjera škole otvaranje turističko – ugostiteljskog smjera, za što se izrađuju planovi i programi. Tako je početkom sedamdesetih godina došlo do udruživanja Ekonomske s Hotelijerskom školom. Tih godina Kolektiv se izjasnio o ulasku u školski centar za školovanje kadrova u turizmu i ugostiteljstvu.

Reorganizacijom Školski centar Opatija djeluje od školske godine 1974./1975., a u njegovu su sastavu Gimnazija, Ekonomska i Hotelijerska škola, Ugostiteljsko – uslužna i prehrambena škola.

Školske godine 1977./1978. dolazi do nove reforme školstva. Po toj koncepciji rada svi su učenici tijekom prve dvije godine radili po istom programu, a u trećem su se razredu opredjeljivali, tj. usmjeravali za određenu struku. Škola se tada zvala Centar usmjerenog obrazovanja Drago Gervais.

Samostalnošću Republike Hrvatske dolazi do promjena u školstvu. Godine 1991. gasi se Centar usmjerenog obrazovanja i od njega se osnivaju četiri nove škole: Gimnazija Eugena Kumičića, Ugostiteljska škola, Obrtnička i Hotelijersko – turistička škola.

Odluku o osnivanju Hotelijersko – turističke škole u Opatiji donijela je Skupština općine Opatija 30. listopada 1991. Škola obrazuje učenike za zanimanje hotelijersko – turistički tehničar u trajanju od četiri godine. Sjedište škole je u ulici Drage Gervaisa 2. Danas škola ima 13 razrednih odjela. Rad je organiziran u jednoj smjeni jer prostor dijeli s Gimnazijom Eugena Kumičića. Uz ravnateljicu mr.sc. Kseniju Beljan i pedagoginju Mirandu Perić, prof. u školi djeluje 33 profesora – nastavnika i drugo stručno te administrativno – tehničko osoblje.

Budući da je škola strukovna, usko je povezana s gospodarstvom. Suradnja s ugostiteljsko – turističkim društvima je dobra, poradi praktične nastave i stručne prakse kao i realizacije drugih sadržaja iz područja struke.

Prema tekstu ravnateljice mr.sc. Ksenije Beljan u "Povijest opatijskog školstva" (urednik Vladimir Rosić).

Želite li saznati više knjigu možete pronaći i u našoj knjižnici.

preskoči na navigaciju